S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

bežná cena 139,00 EUR
naša cena 125,00 EUR
naša cena 519,00 EUR
naša cena 659,00 EUR

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mimisk.eu a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Ivana Jurovatá Mi-Mi Bratislavska 29 90851 Holíč

IČO DPH: SK1020297300

IČO:33515344

 

  1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy. 

Po výbere a zvolení počtu kusov tovaru do nákupného košíka a vyplnení registračných a kontaktných údajov a ich odoslaní ste urobili záväznú objednávku. Pokiaľ bola Vaša objednávka riadne odoslaná a prijatá, zapíše sa do našej databázy a my Vám zašleme správu e-mailom o jej prijatí a následne aj o výške poštovného a balného. Všetky objednávky sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými aj reklamačnými podmienkami. Kúpno-predajná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky kupujúcim ( zákazníkom ) a jej prijatím na strane predávajúceho.

  1. Dodacie podmienky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň prijatia objednávky a dodať ho adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a priložiť faktúru ( doklad o kúpe ).

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť za tovar cenu v zmysle platobných podmienok. V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku s tovarom pri prvom doručení a požaduje jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady oboch doručení tovaru.

  1. Doba dodania.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba dodania tovaru je 7 až 14 dní, pri nábytku  do 4 týždňov. Pri tovare, ktorý nie je dostupný skladom v deklarovanej dodacej lehote, Vás upovedomíme na zmenu dodacej lehoty Vašej objednávky a Vy máte možnosť objednávku zmeniť alebo celkom zrušiť.

  1. Ceny tovaru.

Uvedené ceny tovaru sú platné v čase objednania tovaru. Predajca si vyhradzujeme právo tlačových chýb a zmeny cien. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

  1. Spôsob dopravy.

a) Slovenská Pošta - balíky s hmotnosťou do 20 kg sú zasielané ako zmluvné balíky. Balík je doručený až k Vám domov. V prípade, že nebudete doma zastihnutý, môžete si balík s tovarom vyzdvihnúť na pobočke Slovenskej Pošty príslušnej podľa Vašej adresy. V deň podania balíka na Pošte Vás budeme o tom informovať e-mailom. Tento spôsob dopravy je spoplatnený podľa cenníka služieb Slovenskej Pošty ( Tarifa SP ).

b) Expres Kuriér – touto službou sú zasielané balíky s hmotnosťou nad 20 kg. Ak požadujete zaslať aj balík do hmotnosti 20 kg kuriérom, uveďte túto skutočnosť do poznámky k objednávke. Kuriér doručí balík až k Vám domov, do zamestnania a pod. v nasledujúci deň po podaní ( maximálne do 2 dní od podania ). Deň podania balíka a jeho doručenie bude s Vami dohodnuté vopred. Tento spôsob dopravy je spoplatnený podľa cenníka služieb Slovenskej Pošty ( Tarifa SP ).

c) osobný odber – je možný počas otváracích hodín „kamennej“ predajne. Po predbežnej telefonickej dohode aj mimo nich, ak to naše prevádzkové podmienky dovolia.

     6.Spôsob platby.

a) Dobierka - platíte až pri prevzatí tovaru. Tento spôsob platby je spoplatnený podľa cenníka služieb GLS Slovakia.

b) Bezhotovostná platba - predfaktúra - táto forma platby vopred sa vyžaduje pri objednávke nad 180,- €. Po prijatí objednávky sa vystavia podklady na úhradu, ktorá je odoslaná e-mailom. Platbu vopred možno uskutočniť vkladom na účet firmy, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Po nezaplatení predfaktúry do 10 dní budeme považovať objednávku za zrušenú. Doba dodania začína plynúť dňom prijatia platby. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi je poskytnutá možnosť zrušenia objednávky a zároveň je mu vrátená uhradená platba.

c) Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v predajni.

Ak by bola špatne vypočítaná výška poštovného za objednaný tovar Vás budeme informovať e-mailom po prijatí objednávky, je treba spočítať cenu poštovného podľa ozajstnej váhy zásielky a jej prípadné rozdelenie do viacerých balíkov kvôli rozmerom a váhe zásielky a požiadavkám jej bezpečnej prepravy).

Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého sa zásielka posiela.

  1. Zrušenie objednávky.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Ak kupujúci už uhradil peňažné prostriedky za kúpu tovaru na bankový účet predávajúceho, predávajúci mu ich prevedie na účet či zašle poštou do 14-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

Odstúpiť od zmluvy je možne po vzájomnej dohode so spotrebiteľom v prípadoch :
ak výrobca alebo dodávateľ objednaný tovar už nevyrába alebo ho medzičasom prestal vyrábať a vyradil zo svojej aktuálnej ponuky. ak výrobca nemá tovar skladom z objektívnych príčin : nedostupný materiál na výrobu tovaru alebo ak sa výrobok skladá z viacerých komponentov a nie je možne ho dodať v kompletnom stave. ak sa s kupujúcim nemohol telefonicky spojiť / nesprávne telefóne číslo/ a záväzne potvrdiť objednávku.

  1. Vrátenie tovaru.

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.
Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie , alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

  1. Ochrana osobných údajov

Mi-Mi, ako prevádzkovateľ internetového obchodu mimisk.eu na internetovej adrese  týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe ( potrebné osobné údaje budú poskytnuté iba prepravcovi - meno, adresa, popr. telefón ) a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu mimisk.sk.

Kupujúci môže požiadať o zrušenie registrácie ( i bez udania dôvodu ). Vtedy je nutné kontaktovať predávajúceho e-mailom s presnou požiadavkou. Registrácia bude následne zrušená.

Kupujúci si môže zvoliť pri prihlásení sa do svojho účtu, či chce alebo nechce, aby mu boli zasielané novinky.

Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch ( v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ) v informačnom systéme predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou ( e-mailom ) odvolať

  1. Ďalšie ustanovenia

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy..

Ivana Jurovatá Mi-Mi

Poštová adresa:
Bratislavská 29
908 51 Holíč
IČO:33515344
DIČ: SK1020297300
Zapísaný: Okresný úrad Senica
Číslo živnostenského registra: 206-9553

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
inšpektorát SOI v Trnave
Trhova 2
917 01 Trnava

Zákony a predpisy:

- Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých záklonov.

 

 

 

 

MjE1Yj