S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 499,00 EUR
naša cena 669,00 EUR

Reklamačný poriadok

Popis zistenej závady s číslom faktúry, prípadne fotografiu poškodenej súčiastky, dielu ( môže byť nafotené aj mobilným telefónom ) zašlite na našu e-mailovú adresu. O ďalšom postupe pri výmene reklamovanej súčiastky, dielu Vás budeme informovať. Nie je nutné ihneď zasielať poškodenú súčiastku, diel.

Pri zaslaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol tu.

Zaslanie reklamácie na adresu: Mi-Mi, Bratislavská 29,90851 Holíč

Ak pri preberaní balíku od pošty alebo kuriérskej služby zistíte, že obal dodaného tovaru je poškodený, balík neprevezmite, alebo prevzatie tovaru potvrďte pracovníkovi pošty, alebo kuriérskej služby až po skontrolovaní tovaru. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov . Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (blok, faktúra, dodací list atď.). Tento doklad si prosím dôkladne uschovajte.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru):

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak takýto prípad nastane, musí:

- kontaktovať predávajúceho, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí

- tovar musí byť: v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý,  nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.)

- súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru

- tovar treba zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (NIE VŠAK NA DOBIERKU!)

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované. Ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude z kúpnej ceny suma za dopravu odpočítaná.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar je možné odobrať osobne po dohode priamo na našej predajni, viď kontakt.

 

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov.

  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: mi-mi@stonline.sk, alebo písomne na adresu: Ivana Jurovatá Mi-Mi, Bratislavská 29 90851 Holíč, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na stránke: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

NjhmNDU3M